València Capital Mundial del Disseny 2022

Programa d’activitats “Hui és demá” Febrer – Març 2023

Programa d’activitats “Hui és demá” Desembre 2022 – Gener 2023

Programa d’activitats “Hui és demá” Setembre – Octubre 2022

Programa d’activitats “Hui és demá” Juliol – Agost 2022

Programa d’activitats “Hui és demá” Juny 2022

Programa d’activitats “Hui és demá” Maig 2022

Programa d’activitats “Hui és demá” Març-abril 2022

Avui és demà

Avui és demà s’inspira en l’exposició This is tomorrow (Londres, 1956) en la qual van convergir artistes, arquitectes i dissenyadors, com a experiència d’integració de les arts projectant una visió de futur en les noves maneres de vida. Aquesta experiència que recull altres prèvies com les de la Bauhaus, s’incorporen com a referents en la nostra iniciativa. En el projecte Avui és demà, LAVAC se suma als propòsits que inspiren la celebració de València Capital Mundial del Disseny, vinculant activitats desenvolupades per les galeries d’art contemporani a les plantejades en el programa de la capitalitat del disseny. Fruit d’aquesta col·laboració és l’acord signat per LAVAC i València Capital Mundial del Disseny per al desenvolupament d’aquest projecte.

L’art contemporani i el disseny són àmbits de la creació que comparteixen un ampli espai d’acció i treball. Al llarg del segle XX i, especialment a partir de la irrupció de la Bauhaus, aquest espai, com hem assenyalat, ha anat engrandint-se. Recentment la Unió Europea ha llançat la iniciativa New European Bauhaus (NEB) com una plataforma de convergència, actualitzant els principis de la Bauhaus. Entre els seus propòsits figuren dissenyar noves maneres de viure en les que conflueixen l’art, la cultura, la inclusió social, la ciència i la tecnologia. Aquests propòsits requereixen una participació col·lectiva per a construir un futur millor i més bell per a tots. Art i disseny comparteixen aquests propòsits i la celebració de València Capital Mundial del Disseny constitueix l’oportunitat idònia per a expressar-los i materialitzar-los, recaptant la sensibilització i participació d’amplis públics en un territori de la Comunitat Valenciana.

Des d’aquestes consideracions aquest projecte té com a objectius:

  • Contribuir des de l’art contemporani a afermar els reptes plantejats per la NEB en la celebració de València Capital Mundial del Disseny.
  • Donar visibilitat a la labor desenvolupades per les galeries d’Art Contemporani en la Comunitat Valenciana en el marc del programa de València Capital Mundial del Disseny, des de l’enteniment de l’art com un mitjà obert a repensar el món.
  • Incorporar la participació de públics més amplis i diversos als programes expositius de LAVAC, vinculant al públic participant en les activitats de València Capital Mundial del Disseny i a aquestes els desenvolupats per les galeries.
  • Reforçar l’espai comú de la creació contemporània entre art i disseny, significant aquesta estreta relació i assumint les restes de la NEB com una oportunitat de transformació conjunta.
  • Aportar els valors propis de l’art com són, entre altres, creativitat, innovació, recerca, reflexió, comunicació i esperit crític.

Els principis i valors de la New European Bauhaus (NEB) plantegen, de base, un diàleg i reflexió sobre com transformar la nostra manera de viure en comú. Proposa explorar i descobrir noves solucions per a la millora de molt diversos aspectes de la quotidianitat. Els seus principis de recolzen en la necessitat de fer extensiva la creativitat des d’una dimensió col·lectiva que afecti la vida quotidiana en el pla del pensament, l’espai públic, l’urbanisme, l’arquitectura, el disseny i la moda. Aquests principis, entre altres, són: sostenibilitat, inclusió i diversitat, participació i col·lectivitat i innovació.
Les exposicions són llocs idonis per a la reflexió i l’expressió de formes diverses de veure el món i entendre allò que ens envolta en la quotidianitat. Es tracta d’espais de comunicació, en directa relació amb públics molt diversos, en els quals, de manera lliure i inclusiva, els artistes interpreten aquesta relació amb el món. Assenyalen desajustaments i descobreixen altres maneres de relacionar-nos que permeten avançar en altres maneres de veure, entendre i relacionar-nos. Les activitats plantejades per LAVAC, en el marc de col·laboració amb València Capital Mundial del Disseny, consisteixen en la programació d’exposicions específiques, performances, xerrades, taules rodones i tallers que convergeixen amb els reptes i principis plantejats per la NEB. Aquestes activitats tindran lloc en els propis espais de les galeries segons la seva programació habitual que aniran anunciant-se al llarg de 2022 i primer trimestre de 2023.

 

‘Hui és demà’ és un projecte co-creat per LAVAC i València Capital Mundial del Disseny 2022, en el marc de la iniciativa New European Bauhaus, que compta amb la col·laboració de Bodegas Arráez.

Per a la comunicació d’aquest projecte LAVAC incorpora la imatge dissenyada per Antonio Ballesteros en col·laboració amb l’artista Llueix.

Comissari:

José Luis Clemente