Associació de Galeries d'Art
Contemporani de la
Comunitat Valenciana

lavac contacto contact contacte

L'Associació

LAVAC, Associació de Galeries d’Art Contemporani de la Comunitat Valenciana, es compon actualment de 19 galeries distribuïdes entre València, Alacant i Castelló. El seu principal objectiu és donar a conéixer el treball d’artistes espanyols en un context internacional, així com mostrar la producció d’artistes estrangers en l’entorn valencià.

LAVAC, i les galeries que la componen, han generat un teixit cultural entorn de l’art contemporani servint de plataforma tant per a artistes emergents com per a ja consagrats i contribuint a la posada en valor de l’art actual. La programació regular d’exposicions, així com els esdeveniments que gestiona, ofereix a col·leccionistes, possibles compradors i al públic interessat una gran varietat de propostes.

Junta Directiva

Presidenta

Rosa Santos (Rosa Santos)

Vicepresidenta

Begoña Martínez (Galería Aural)

Tresorer

Reyes Martínez (SET espai d’art)

Vocals

Ignacio Bofarull (Galería La Mercería)

Jorge López (Galería Jorge López)

El nostre objectiu és donar a conéixer el treball dels nostres artistes
espanyols en un context internacional.