LAVAC

Associació de Galeries d’Art Contemporani de la Comunitat Valenciana

  • T. +34 963 522 977
  • E. comunicacion@lavac.es

Search

LAVAC, Associació de Galeries d’Art Contemporani de la Comunitat Valenciana

L’Associació

LAVAC, Associació de Galeries d’Art Contemporani de la Comunitat Valenciana, es compon actualment de 18 galeries distribuïdes entre València, Alacant i Castelló. El seu principal objectiu és donar a conéixer el treball d’artistes espanyols en un context internacional, així com mostrar la producció d’artistes estrangers en l’entorn valencià.

LAVAC, i les galeries que la componen, han generat un teixit cultural entorn de l’art contemporani servint de plataforma tant per a artistes emergents com per a ja consagrats i contribuint a la posada en valor de l’art actual. La programació regular d’exposicions, així com els esdeveniments que gestiona, ofereix a col·leccionistes, possibles compradors i al públic interessat una gran varietat de propostes.

Junta Directiva.

Presidenta

Rosa Santos (Rosa Santos)

Vice presidenta

Begoña Martínez (Aural Galería)

Tresorera

Reyes Martínez ( Set Espai d’Art)

Vocals

Ignacio Bofarull (Galería La Mercería)
Jorge López( Galería Punto)

El nostre objectiu és donar a conéixer el treball d’artistes espanyols en un context internacional.