Del 16 de maig al 13 de juliol de 2014. Centre del Carme, València. VEURE VISIONS. Reinterpretant el present és un projecte de LaVac (Associació de Galeries d’Art Contemporani de la Comunitat Valenciana) comisariat per José Luis Pérez Pont i Álvaro de los Ángeles. Després de la selecció de 21 artistes, representats per les galeries integrants de LaVac, i la invitació a 10 crítics d’art de la Comunitat Valenciana, realitzem un recorregut que reinterpreta el present a través d’un diàleg simbòlic entre les obres dels artistes i alguns ítems destacats de l’últim baròmetre d’opinió del CIS. En paraules dels comissaris: “La intenció de Veure visions és generar un recorregut que, per si mateix, construeixi un relat dins de l’espai del Centre del Carme, d’importants connotacions històriques i gran presència arquitectònica. Els artistes s’han agrupat en nou parelles, ocupant la Sala Goerlich i les vuit capelles a banda i banda de la Sala Ferreres, i en un grup de tres al llarg del passadís d’aquesta última. Al seu torn, cadascun d’aquests emparellaments s’ha vinculat amb un o varis dels assumptes estudiats en l’enquesta més recent del CIS, generant una doble relació: la dels artistes entre si, les vinculacions dels quals responen a criteris tant de proximitat com de disparitat, i la d’aquests amb el tema seleccionat de l’enquesta sociològica.

El cercle es tanca amb els textos realitzats per deu crítics que vinculen, des de la seva posició subjectiva, cadascun dels grups d’artistes i els seus temes associats. Per tots aquests motius, la narració resultant d’aquesta selecció d’obres –i així doncs el seu recorregut– no respon als criteris pre-establerts de plantejament, nus i desenllaç, per continuar amb la metàfora literària, sinó que més aviat el seu discurs es construeix amb petits relats independents (o fins i tot composicions poètiques) que, posats en comú i en escena, conviuen i generen, al seu torn, noves relacions espacials i inesperades convivències narratives. Des de la seva genealogia, el projecte ha proposat com a principal argument la pretensió de generar “visions”, en el sentit de facilitar la imaginació de nous escenaris possibles entre l’art, la societat i la política. Una possible versió d’aquestes visions s’ofereix aquí, propiciant una trobada amb el públic i desitjant que siguin ells els qui les concloguin.”