La Vac, Associació de Galeries d’Art Contemporani de la Comunitat Valenciana, es compon actualment de 19 galeries distribuïdes principalment entre les ciutats de València, Alacant i Castelló. El seu principal objectiu és donar a conèixer el treball d’artistes espanyols en un context internacional així com mostrar la producció d’artistes estrangers en l’entorn valencià.

La Vac, i les galeries que la componen, han generat un teixit cultural entorn de l’art contemporani servint de plataforma tant per a artistes emergents com para ja consagrats i contribuint a la posada en valor de l’art actual. La programació regular d’exposicions, així com els esdeveniments que gestiona, ofereix a col·leccionistes, possibles compradors i al públic interessat una gran varietat de propostes.

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA
Rosa Santos (Rosa Santos)

VICE PRESIDENTE
Ismael Chappaz (Espai Tactel)

TRESORERA
María Tinoco (Misterpink)

VOCALS
Olga Adelantado (Luis Adelantado)
Vicente Torres (Plastic Murs)